ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00 - 17.00 น.