หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งป้ายไฟ LED แสดงชื่่ออาคารดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแงงานภายนอกทำความสะอาดผนังกระจกสูงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารสำนักงาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟีลม์กรองแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณอิเล็กทรอนิคไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด พร้อ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 3 เม.ย. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH T2500 หมายเลข 2 จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระขาเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Re-claim) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับได้และมีด้ามจับ จำนวน 8 หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 1 เม.ย. 2562