หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตัดเย็บชุดทำงานเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในพื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพื้นพรม บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร, Pier ๒ และ Pier ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งท่อ Flexible Connector ความสูง 23 เมตรบน Super Truss ที่หลังอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลเก็บวัชพืชคลองดิน พื้นที่ Landside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานทาสีจราจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ซื้อลูกล้อขนาด ๗๐.๕๐ มิลลิเมตร อะไหล่สายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓,๔๒๐ ชิ้น
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม ณ อาคารจอดรถ 1(P1) เขตปลอดอากร และอาคารสำนักงาน BFZ ชั้น 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563