หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานทำความสะอาดภาชนะและดูแลความเรียบร้อย ศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ (ระยะเวลาจ้าง 2 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนลิฟต์และทางเลื่อนที่ติดตั้งภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารจอดรถยนต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผลประกวดราคางานจ้างประดับตกแต่งดูแลไม้ประดับและสวนหย่อมภายในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และชุดควบคุมการ ขึ้น-ลง สำหรับโคมไฟฟ้าของเสา High Mast ทดแทนของเดิม ภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า (FREE ZONE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งป้าย Mandatory Instruction Signs/Location Signs และป้าย VOR บริเวณหัวทางวิ่ง รวม ๑ งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้ออะไหล่เพื่อใช้กับระบบไฟนำจอดเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ทภก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ย. 2561