หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายเมน และตู้ไฟฟ้า ทดแทนของเดิม บริเวณหลังอาคาร B, อาคาร C และอาคาร D ภายในศูนย์ขนส่งสาธารณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 1,3, และ 5 kVA ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
จ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อม Chargers สำหรับผู้โดยสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ส.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงท่อส่งลมเย็น บริเวณชั้น 3 Truss อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
งานก่อสร้างบันไดขึ้นหลังคาและระบบกันตก จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงท่อส่งลมเย็น บริเวณชั้น 3 Truss อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการกำจัด ปลวก หนู ยุงและแมลงต่างๆ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ย. 2564
ควบคุมป้องกัน กำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564