หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น IONSCAN 600 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาสยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอัดอากาศถัง SCBA และ SCUBA มีระบบสำรองอากาศ Air Bank ที่รองรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 BAR และมีหัวจ่ายไม่น้อยกว่า 3 หัวจ่าย จำนวน 1 งาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED ให้กับอาคารภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกระจกและแผ่นอลูมิเนียม (Sandwich Panel) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน A6 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 พ.ย. 2562