หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็กและเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อน้ำเย็นภายใน JET BRIDGE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของที่ระลึก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจดับเพลิงและชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจทำลายวัตถุระเบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสายเมนและอุปกรณ์ควบคุม สัญญาณไฟกระพริบเตือนทางข้ามหน้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงซิปล็อกพลาสติกและถุงพลาสติดสำหรับบรรจุวัสดุหลังจุดตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน สำหรับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รอบนอก จำนวน ๙๐ เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 พ.ค. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000 BTU บริเวณ BUS GATE 78 จำนวน ๑ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอ่าน QR-Code จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (Hold Baggage Screening System HBS) และงานจ้างปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋ษสัมภาระ (Baggage Handling System BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวนนฯภูมิ ด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ค. 2562