หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำแผงกั้นสำหรับเครื่อง Carry-on Baggage X-ray ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำจุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิก ประกวดราคางานซื้อหนังสือพิมพ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ ( Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับบนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่ง ๕ ประตู (๔x๔) (ตัวรถสีแดงพร้อมอุปกรณ์ฯ) และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB ๔ ประตู (๔x๒) (ตัวรถสีแดงพร้อมอุปกรณ์ฯ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข ๒, ๓, ๔ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารรอบนอก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561