หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าสำหรับจุดพักที่ 4 สนามปั่นจักรยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำจุลสารภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ ( Ultra-High Water Pressure ) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นเพิ่มเติมในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานให้บริการประจำห้องรับรองพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเต็นท์เพื่อให้บริการบริเวณลานจอดรถ TAXI และศูนย์การขนส่งสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ต.ค. 2562