หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อก๊อกน้ำอัตโนมัติเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานที่อาคาร CONCOURSE A ถึง G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ห้องสุขาภายในอาคารเทียบเครื่องบิน A-G จำนวน 37 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
ซื้อรถบดล้อยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำได้ พร้อมติดตั้งโคมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่ง ๕ ประตู (๔ x ๒) จำนวน ๘ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งไฟป้ายสัญลักษณ์ AOT, ป้ายอักษร AOT และป้ายบอกอาคาร ทอดแทนของเดิม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
ซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์พร้อมหัวลาก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาเติมถังน้ำรถดับเพลิงแบบ Centrifugal Pump ขนาด Flow ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเป้ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาชนเอกชนให้บริการเเรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ทหญ. (จำนวน 5 คน) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 66
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563