หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการรถวีลแชร์ (Wheelchair) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้างาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 kVA (พร้อมติดตั้ง ATS By Pass และ MDB) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 HP จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรั้ว Airside บริเวณลานจอด D จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงข้อมูลตารางการบินเพิ่มเติมภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ ส่งพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.พ. 2562