หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงานส่วนสนามบินและส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงบันไดเลื่อน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) ณ ท่าอากาศยานุสวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 ส.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานจ้างทำบัตร Smart Card ชนิด 1K สำหรับพิมพ์บัตรอนุญาตบุคคล
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV) ยี่ห้อ DAIKIN ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชน ควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ทสภ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงรักษาทางเลื่อน บันไดเลื่อน และลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.พ. 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้อโคมไฟ Approach Siderow Barrette (Inset) ทางวิ่ง 21R-03L ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ก.พ. 2567
จ้างเอกชนดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน กับลูกค้าสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้เช่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CRM-DMK : We are Family) ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ก.พ. 2567