หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 17 มิ.ย. 2567
งานจ้างทาสีภายนอกโดยรอบของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนเป็นพนักงานขับรถรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่และขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ท่าอกาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาบันไดเลื่อนยี่ห้อ มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED อาคารจอดรถ โซน ๒ โซน ๓ และทางเชื่อมอาคารจอดรถเพื่อทดแทนของเดิม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงกายภาพบริเวณจุดตรวจค้นช่องทางลานจอดอากาศยาน (Control Post) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำถาดพลาสติกสำหรับใส่สัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำถาดพลาสติกสำหรับใส่สัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2567