หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมายเลข 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 2 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 19 ม.ค. 2565
ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จำนวน 800 ตัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ม.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 15 คัน และ งานจัดเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ม.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินยี่ห้อ SHINMAYWA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งและทางขับสาย D ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ม.ค. 2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบรับรู้รายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT Revenue Recognition Network, AOT RR Network)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 ม.ค. 2565