หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้า 33kV Feeder 2 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานจัดเอกสาร ดูแลรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ และให้บริการทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องฉีดสเปรย์กระจายกลิ่นหอมอัตโนมัติภายในห้องสุขา บริเวณอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน A-G และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (SAT-๑) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งสื่อแสดงภาพ ณ สถานีดับเพลิง Main Station, สถานีดับเพลิงอากาศยาน 1, สถานีดับเพลิงอากาศยาน 2 และ Fire Training Ground ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ๒๑L-๐๓R ช่วงทางขับ D ถึง ทางขับ U ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มิ.ย. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนิติกร ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายคดี ฝ่ายนิติการ และ ฝ่ายนิติกรรมสัญญา
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติใหน้าที่ประดับ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งสื่อแสดงภาพและโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2567
ซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน พร้อม O-ring ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 มิ.ย. 2567