หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างล้างคราบยางล้ออากาศยานบนพื้นผิวทางวิ่ง และบำรุงรักษาเครื่องหมายบนพื้นผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานจ้างบริษัทเอกชนจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ก.พ. 2567
งานจ้างจัดทำวีดิทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ก.พ. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก หนู และแมลง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.พ. 2567
งานจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนห้องสุขาสำหรับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.พ. 2567
งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารผู้โดยสาร ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งทางขับและไหล่ทาง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 14 ก.พ. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.พ. 2567