หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานจัดจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของลิฟต์ (Elevator Monitoring and Control System)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
งานปรับปรุงห้องผู้บริหาร ทสภ.(สายการพาณิชย์) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ Inset Threshold และ Runway End Light หัวทางวิ่ง 03 และ 21 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ม.ค. 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ม.ค. 2565
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หัวทางวิ่งด้าน 08 และ 26 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ต.ค. 2564
งานเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถกระบะ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ม.ค. 2565
จ้างทาสีเครื่องหมายบนผิวทางในเขต Airside ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ม.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ำประปา Booster Pumps จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ม.ค. 2565