หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2565
งานจ้างควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนเก็บถาดรองรับกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 28 เม.ย. 2565
งานจ้างติดตั้งกันชนสแตนเลส อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ และกรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง เครื่องหมายจราจร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565