หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกาศเชิญชวน
ประกาศยกเลิก งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจสภาพทางกายภาพและทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของ ทางวิ่งทางขับ ลานจอดอากาศยานและพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบินท่าอากาศยานชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2565
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 เม.ย. 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้ได้แนวทางและรูปแบบตามหลักวิชาการในการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2565
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ธ.ค. 2564
งานจ้างวางแผนสำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 พ.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายเมน และตู้ไฟฟ้าทดแทนของเดิม บริเวณหลังอาคาร B, อาคาร C และอาคาร D ภายในศูนย์ขนส่งสาธารณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ย. 2564
งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จ้างบริษัทสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.พ. 2564