หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
งานจ้างทำแหวนเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
จ้างดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการตรวจค้นสินค้า อาคารคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรแบบแขวนสูงคร่อมผิวจราจร (Overhead) บนทางยกระดับเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ขาออก) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานจ้างเอกชนคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT health concern for departure passemger due to COVID-19)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานซื้อยา จำนวน 22 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565