หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อรองเท้าหนังนิรภัยแบบหุ้มข้อสีดำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 150 คู่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างเอกชน ควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่ อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานซื้อเครื่องสูบน้ำ ประจำฝ่ายการท่าอากาศยาน ณ ทดม.จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานซื้อ Ball Screw and Nut Assembly สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 ยี่ห้อ Ramp Way/BUKAKA
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างซ่อมแม่พิมพ์หล่ออัดพลาสติกถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ (Mold) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 เพื่อสำรองคงคลัง ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567
รายงานขอจัดซื้อถังจราจร สีส้ม จำนวน 150 ใบ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานซื้อยา จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567