หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างซ่อมแซมห้องอาหารในเขตการบิน บริเวณช่องทางลานจอด 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างจัดสถานที่งานครบรอบการดำเนินงาน ทอท. 45 ปี ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
จ้างทำกล่องกระดาษเก็บเอกสารมีฝาปิดติดตัวกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล จำนวน 9 บ่อ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานเช่าสถานที่พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรม Dinner Talk เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 45 ปี ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
ขอจัดจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์เช็คอินอาคารผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
จัดจ้างซ่อมแซมห้องโดยสารลิฟต์ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานซื้อยา จำนวน 4 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
ขอจัดซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 1-6 จำนวน 16 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 ตู้
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567