หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า Soft Start เครื่องสูบระบายน้ำสนามบิน สถานีสูบระบายน้ำสนามบิน ตะวันออก-ตะวันตก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 ธ.ค. 2564
จัดซื้อถุงมือดับเพลิงอาคาร จำนวน 45 คู่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
จัดซื้ออุปกรณ์จราจร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กแบบพกพา (Voice Recorder) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
งานซื้ออะไหล่ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS 160 kVA
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
โต๊ะขาเหล็กชนิดพับได้ จำนวน 10 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565