หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานซื้อมาตรวัดน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม ในระยะดำเนินการ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 ม.ค. 2565
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ม.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ำประปา BOOSTER PUMP จำนวน 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ม.ค. 2565
งานจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำในเขต Airside, Landside และกำจัดวัชพืชสระน้ำด้านทิศเหนือ ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2564
งานจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ม.ค. 2565
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ธ.ค. 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โครงการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2564