หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.พ. 2567
จ้างจัดนิทรรศการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงาน International Tourismus Borse (ITB) 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.พ. 2567
งานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุม การเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบเสียงประกาศ (Public address System PAS ) และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System AAS) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ก.พ. 2567
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Press Tour ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมลงทุน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ม.ค. 2567
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ม.ค. 2567
งานจ้างซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 ธ.ค. 2566
งานจ้างจัดโครงการเดิน - วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2566
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2566