หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดสถานที่งานครบรอบการดำเนินงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 45 ปี ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
จ้างทำกล่องกระดาษเก็บเอกสารมีฝาปิดเต็มตัวกล่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล 9 บ่อ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานเช่าสถานที่พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรม Dinner Talk เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 45 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมห้องโดยสารลิฟต์ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์เช็คอินอาคารผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
ขอจัดซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 1-6 จำนวน 16 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 76 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
ซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 30 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 มิ.ย. 2567