หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
ซื้อรองเท้าหนังนิรภัยแบบหุ้มข้อสีดำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 150 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
ประกาศจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบแสดงรายชื่อสายการบินบริเวณทางเชื่อมหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยาน จำนวน 65 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม EOC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานจัดซื้อแผงกั้นถนนแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 200 แท่ง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำเย็น ยี่ห้อ Trane หมายเลข 5 และ 7
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.พ. 2567