หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อ Inverter สำหรับระบบขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินหหมายเลข 3-5
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานจ้างฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
งานจ้างทำแหวนเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
ซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
จ้างดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยน Capacitor Bank อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
จ้างติดตั้งผนังเบาและฉนวนกันความร้อนสะพานเทียบหมายเลข 7 และ 8
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรแบบแขวนสูงคร่อมผิวจราจร (Overhead) บนทางยกระดับเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ขาออก) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565