หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า Soft Start เครื่องสูบระบายน้ำสนามบิน สถานีสูบระบายน้ำสนามบิน ตะวันออก-ตะวันตก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานซื้อยาจำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดดับเพลิงอากาศยานและชุดดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง Portable Explosive Trace Detector ยี่ห้อ FILR รุ่น Fido XT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำชุดระบบระบายน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลบสีเครื่องหมายบนพื้นผิวทางขับ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
จัดซื้ออุปกรณ์จราจร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของ ฝบร.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.65 - ก.ย.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ธ.ค. 2564