หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / งบประมาณ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ก.ย. 2564