หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / งบประมาณ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 26 ส.ค. 2565