หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ก.พ. 2567
จ้างจัดนิทรรศการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงาน International Tourismus Borse (ITB) 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.พ. 2567
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 ก.พ. 2567
จ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 ม.ค. 2567
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมลงทุน ณ ทสภ. จำนวน 10 โครงการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2567
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ม.ค. 2567
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Press Tour ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ม.ค. 2567
งานจ้างจัดโครงการเดิน - วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ธ.ค. 2566
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ธ.ค. 2566