หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานหาดใญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์ข่ายบันเทิง (Multi Antenna Television: MATV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มิ.ย. 2565
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) (ระยะเวลา 6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 มิ.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 – 1 ก.ค.66)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 มิ.ย. 2565
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
ขอเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 เม.ย. 2565
เช่ารถยนต์นั่งสำหรับผู้บริหาร 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2565
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบรับรู้รายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของ ทอท. (AOT Revenue Recognition Network : AOT RR Network)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 มี.ค. 2565