หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม ทางขึ้น-ลง (Existing Ramp) บริเวณอุโมงค์ อาคาร Sat-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 พ.ค. 2567
จัดซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 พ.ค. 2567
จ้างบริษัทผู้ให้บริการจัดการเดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 พ.ค. 2567
งานเช่ารถยนต์อเนกประสงค์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 พ.ค. 2567
งานจัดซื้ออะไหล่ประเภท Bearing สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอาากาศยานสุวรรณภูมิ (คงคลัง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 พ.ค. 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงกับโครงสร้างและฝ้าเพดานภายใน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 เม.ย. 2567
ขอจัดซื้ออะไหล่เครื่อง Computer และระบบ Network สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2567
งานจ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคา่ภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2567
ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV) ยี่ห้อ DAIKIN ณ อาคารสำนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 เม.ย. 2567
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567