หน้าแรก / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ม.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ต.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ต.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 1 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 1 ธ.ค. 2566