หน้าแรก / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในรอบเดือน มีนาคม 2565
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 5 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2565