หน้าแรก / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 มิ.ย. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 เม.ย. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 เม.ย. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ม.ค. 2567