หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อแพชูชีพช่วยชีวิต (Life raft) จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000660
วันที่ทำสัญญา : 4 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 331700
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจสอบและบำรุงป้องกันระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4030000433
วันที่ทำสัญญา : 10 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 316720
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้ออะไหล่สายพาน Power turn และ Spiral Turn สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCP12-650141
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 39583408.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
เก้าอี้แถวบุนวมชนิด 4 ที่นั่ง 19 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000673
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 91078.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
เก้าอี้แถวบุนวมชนิด 4 ที่นั่ง 19 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000673
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 91078.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
เก้าอี้แถวบุนวมชนิด 4 ที่นั่ง 19 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000673
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 91078.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
เก้าอี้แถวบุนวมชนิด 4 ที่นั่ง 19 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000673
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 91078.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จัดซื้อตู้เก็บสารไวไฟ จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000670
วันที่ทำสัญญา : 12 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SIAM HAND TOOLS CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 53179
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตร (Colour Ribbon) และฟิล์มเคลือบบัตรลายน้ำที่มีตราสัญลักษณ์ ทอท. (Holo-Gram Retransfer film) สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ NISCA รุ่น PR-C201
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000658
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ธิงค์พอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 470800
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000671
วันที่ทำสัญญา : 12 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SIAM HAND TOOLS CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 53179
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564