หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4040001339
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรมจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 43228
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : DPP12-670062
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6420
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้อชุดตรวจวินิจฉัยทางหู ตา คอ จมูก จำนวน 3 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4040001326
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เมดิก ไลฟ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 86991
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 พ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อ ROLLER ลูกขั้นบันไดเลื่อนหมายเลข 6 ยี่ห้อ O&K Rolltreppen Gmb H
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4020000908
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ดับเบิ้ล ดี เอ็นจิเนียร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 353100
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างย้ายจอแสดงข้อมูลการบิน บริเวณชั้น 3 อาคาร Service Hall ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4030000810
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แพน ทิลท์ ซูม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 282518.52
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออะไหล่สายพาน Transnorm จำนวน 7 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : DCP12-670066
วันที่ทำสัญญา : 12 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1386762.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 เม.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างทาสีเครื่องหมายบนพื้นผิวทางวิ่ง 21L-03R และ 21R-03L ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4040001336
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 496908
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 เม.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยน เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน รุ่น T5 (ชนิดลากจูง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : 4020000906
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย เทสติ้งอีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 114490
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 พ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างติดตั้งและดูแลรักษาชุดสุขอนามัยภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCS12-670048
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปรีชาเจริญยนต์ (2003)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 281452.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างติดตั้งและดูแลรักษาชุดสุขอนามัยภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ต.ค. 2566
เลขที่สัญญา : DCS12-660213
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปรีชาเจริญยนต์ (2003)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 140,726.40
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566