หน้าแรก / ทะเบียนผู้ค้า ทอท. / ประกาศรับสมัครคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า
แบบใบสมัครยื่นขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร
ผู้บันทึก :
Display Date : 10 เม.ย. 2561
แบบใบสมัครยื่นขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานโยธา
ผู้บันทึก :
Display Date : 10 เม.ย. 2561
ประกาศ ขยายระยะเวลาครบกำหนดอายุผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคารและงานโยธา
ผู้บันทึก :
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ประกาศให้ผู้ค้าที่จะครบกำหนดอายุผู้ค้า ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุผู้ค้า
ผู้บันทึก :
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
ประกาศ ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุผู้ค้า
ผู้บันทึก :
Display Date : 25 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคารและประเภทงานโยธา
ผู้บันทึก :
Display Date : 25 ก.พ. 2563
กรอบระยะเวลากระบวนการขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
ผู้บันทึก :
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ค้าทุกกลุ่มงาน ยกเว้นกลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
ผู้บันทึก :
Display Date : 10 เม.ย. 2561