หน้าแรก / อุทธรณ์/ร้องเรียน / อุทธรณ์
ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หัวทางวิ่งด้าน 08 และ 26 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ม.ค. 2565
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
ซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นห้องสูบบุหรี่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๙ ตู้
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ม.ค. 2565
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.เทพมงคล (วีทีเอ็ม)
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) และอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI) เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 พ.ย. 2564
ชื่อบริษัท : บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด