หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2, 3 และ 4 ณ ทดม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2, 3 และ 4 ณ ทดม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างย้ายระบบสื่อสาร บริเวณป้อมช่องทางสนามกอล์ฟ ทางขับสายS ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานจ้างย้ายระบบสื่อสาร บริเวณป้อมช่องทางสนามกอล์ฟ ทางขับสายS ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Integrated Flight Information Management System : iFIMS)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Press Tour)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
งานเช่ารถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ไม่มีหลังคา 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ก.พ. 2567
DMK Pax Experience Zone
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.พ. 2567
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำรดน้ำต้นไม้ พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์การติดตั้ง ที่ถนนสาย 5, 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.พ. 2567