หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างทาสีภายนอกโดยรอบของอาคารผู้โดยสาร ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างทาสีภายนอกโดยรอบของอาคารผู้โดยสาร ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ทำงาน ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
งานเช่ารถยก(โฟร์คลิฟท์) จำนวน 3 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
งานเช่ารถยก(โฟร์คลิฟท์) จำนวน 3 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน บริเวณอาคารสำนักงาน ทดม. อาคารส่วนกลาง และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 จำนวน 18 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567