หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ทดม.จำนวน2ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 ธ.ค. 2564
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก. ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.66
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 ม.ค. 2565
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
งานจ้างรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ม.ค. 2565
จัดซื้อถุงคลุมศีรษะดับเพลิง จำนวน 408 ใบ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ม.ค. 2565
จัดซื้อถุงคลุมศีรษะดับเพลิง จำนวน 408 ใบ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ม.ค. 2565
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ม.ค. 2565
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ม.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ทดม.จำนวน2ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ม.ค. 2565