หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกร ปฏิบัติงาน ณ ฝนก., ฝนส. และ ฝคด.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกร ปฏิบัติงาน ณ ฝนก., ฝนส. และ ฝคด.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 พ.ค. 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 เม.ย. 2565
งานจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 เม.ย. 2565
งานจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 เม.ย. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 เม.ย. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบรับรู้รายได้ผู้ประกอบการรายย่อยของ ทอท.และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรับรู้รายได้โครงการ KPD
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มี.ค. 2565
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มี.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มี.ค. 2565