หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
งานซื้อพร้อมติดตั้ง LED Precision Approach Path Indicator (PAPI) ด้าน 26 และ 08 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2565
งานจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรบริเวณหัวทางวิ่ง 08 ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 เม.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ อาคารสำนักงาน, อาคารส่วนบำรุงรักษา, อาคารส่วนดับเพลิงและกู้ภัย, อาคารอื่น ๆ และพื้นที่โดยรอบ ทหญ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 เม.ย. 2565
งานจ้างก่อสร้างอาคารไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มี.ค. 2565
งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มี.ค. 2565
งานจ้างเอกชนให้บริการล้างคราบยางบนพื้นผิวทางวิ่งด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง (High - Pressure Water Blasting Technique) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มี.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 มี.ค. 2565
งานจ้างก่อสร้างอาคารไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก :
Display Date : 8 ก.พ. 2565
งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคารผู้โดยสารและอาคารดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.พ. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มี.ค.65 (08.00 น.) - 1 มี.ค.68 (08.00 น.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.พ. 2565