หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ และขอบไหล่ทางลานจอด A ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก :
Display Date : 18 มี.ค. 2565
งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง บริเวณผนังกระจกทางเดินขึ้นเครื่องบิน (Walkway) หมายเลข 4 และ 8 ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 เม.ย. 2565
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 เม.ย. 2565
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 เม.ย. 2565
งานจ้างปรับปรุงระดับพื้นและทาสีพื้นอีพ็อกซี่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ UPS VDGS จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565