หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างที่ปรึกษาสำรวจสภาพทางกายภาพและทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของ ทางวิ่งทางขับ ลานจอดอากาศยานและพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบินท่าอากาศยานชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2565
จ้างปรุบปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 เม.ย. 2565
เก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารแบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 200 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งโคมไฟ Approach Light หัวทางวิ่ง 18
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 มี.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้ง Intersection Take-Off Sign
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 มี.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้ง Intersection Take-Off Sign
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟสัญญาณในการนำอากาศยาน เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟสัญญาณในการนำอากาศยาน เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 มี.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดประชุมประจำห้องประชุม ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มี.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดประชุมประจำห้องประชุม ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มี.ค. 2565