หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจัดจ้างซ่อมลูกขั้นบันไดเลื่อน อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงาน ส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงาน ส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ และกรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ และกรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง เครื่องหมายจราจร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2565
งานจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 เม.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 มี.ค. 2565
งานซื้อเก้าอี้ผู้โดยสารชนิด 2 ที่นั่ง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มี.ค. 2565