หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
จ้างเจ้าหน้าที่บัญชีและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
ขอจัดจ้างทำหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษากลุ่มอาคารภายในพื้นที่เขตปลอดอากร ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 พ.ค. 2565
งานจ้างบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ค. 2565
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อและหัวฉีดประจำตู้ดับเพลิง จำนวน 160 เส้น
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบการควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ บริเวณอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารAOB) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 พ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบการควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ บริเวณอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารAOB) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 พ.ค. 2565
ขอจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถในภารกิจของ สตค.ฝรภ.ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 พ.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light Guard) แบบ Self-Contain ภายในกลุ่มอาคารเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565