หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้ง Protection Relay สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (24 kV)ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
ทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องให้นมบุตร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
งานจ้างปรับปรุงและดูแลไม้ประดับสวนหย่อมบริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร Country Garden และ Jungle Garden ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
งานจ้างติดตั้งท่อ By Pass ระบบน้ำเย็น Tenant Pump Heat Exchanger อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 มี.ค. 2564
จัดซื้ออะไหล่สำรอง (Spare Part) สำหรับบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
งานจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก ล้อหลังเป็นล้อยาง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 4.3 ตัน จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
งานซื้อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ Digital ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
งานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการดิจิทัลด้านปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Digital Platform : Digital Operation)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564