หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับห้องพยาบาล สำนักแพทย์ บริเวณสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
งานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการกำจัดหนูและแมลง สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจ ทอท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 7 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเป้ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2563 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์ชุดปฏิทินพร้อมสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ก.ย. 2563