หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระเป๋านักเรียนตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดการ (Enterprise Data Warehouse : EDW) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บชุดสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสัญญาณสายโทรศัพท์ จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ๔๑ ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำเข็มกลัดเสื้อและเนคไท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 มี.ค. 2563