หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กวางของ ขนาดประมาณ 150×60×180 เซนติเมตร จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทหุ้มเสาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบควบคุมอัตโนมัติของอาคาร BC1, BFZ&P1 และ S1 ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบไส้กรองติดผนัง จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อป้าย STAND แบบตั้งพื้น จำนวน 100 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำถาดพลาสติก สำหรับใส่สัมภาระผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษากลุ่มอาคารทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำคูปองบัตรจอดรถยนต์ รถโดยสาร รถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
ซื้อรถดับเพลิงอาคารแบบมีกระเช้า จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ค. 2563