หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถเข็นสแตนเลสสำหรับวางตะกร้าใส่สัมภาระผู้โดยสาร จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 7 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดทำค่าดัชนีวัด (KPI) เพื่อมาตรฐานการบริการของพนักงาน Front line และสำรวจคุณภาพการบริการของพนักงาน Front line ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน ๕๒ รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับโคมไฟฉุกเฉินและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS ณ ท่าอากศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์หัวเจาะ (ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหลุมจอด 4 ถึงหน้าอาคารสถานีดับเพลิง (หลังเก่า) ทภก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ธ.ค. 2561