หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 9 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 1 ต.ค. 2562
ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกเวลาทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 ก.ย. 2562
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 พ.ย. 2561