หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและเสียงประกาศ อัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มิ.ย. 2564
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2564
งานเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (รถยนต์ผู้บริหารระดับ 9) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 69
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ก.พ. 2564