หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ซื้ออะไหล่สมควรเปลี่ยนสำหรับซ่อมลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๕๐ รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ กลุ่มอาคารไฟฟ้านำร่อง (Airfield Lighting Building) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตกแต่งภูมิทัศน์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแผน งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบันไดเลื่อนและลิฟต์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
งานจ้างพัมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดเก็บค่าบริการอาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่, ท่าอากาศยานดอนเมือง, และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563