หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (BHS Server) ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ก.ย. 2563
ซื้อ Digital Meter จำนวน ๓๐ ตัว
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 ก.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ (Real-Time Passenger Tracking and Counting System)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Automatic Tag Reader ATR) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือพร้อมเครื่องจ่ายอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟ ณ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
งานจ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 24 ก.ย. 2563