หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมโดยหุ้มเบาะหนังเทียมเก้าอี้ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
งานซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 10 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
จ้างจัดเก็บ ขนย้ายและทำลายของเหลว เจล สเปรย์ผู้โดยสารหลงลืมทิ้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้ง Vertical ฺBaggage Lift ( C-Type) ที่ OOG Y1 และอุปกรณ์ช่วยยกสัมภาระ สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน ๒ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสารในช่วงเทศกาลต่างๆ และตั้งไม้กระถางประดับภายในอาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเอกชน ควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมม่านกันสาดอัตโนมัติบริเวณเคาร์เตอร์เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
จัดซื้อล้อยางตัน สะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ BUKAKA
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ม.ค. 2563