หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการเครื่องสุขอนามัยกำจัดกลิ่นในห้องสุขาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาทวนสอบรายงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแมาฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเข้ารับการรับรองตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
การเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน งานจ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
จ้างจัดทำของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
งานจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าสำหรับจุดพักที่ 4 สนามปั่นจักรยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งตะแกรงดักขยะพร้อมทาเดินด้านบนหน้าโรงสูบระบายน้ำท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ส.ค. 2562