หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Vissim and Viswalk
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
งานจัดซื้อเครื่องตัดสัญญาณความถี่วิทยุที่ใช้จุดชนวนระเบิด (Bomb Jammer)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
งานจัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม CSI ETAB
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบพกพา [Portable Explosive Trace Detector (PETD)] ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ย. 2561
งานซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กล้อหลังเป็นล้อยาง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 4.3 ตัน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร Transfer Baggage ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ย. 2561
งานซื้อสิทธิ์การใช้งาน Line Business Connect
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.ย. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จำนวน ๒ สถานี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 ก.ย. 2561