หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานซื้อรายการพัสดุซ่อมแซมที่จำเป็น (Recommend Spare Part) เพื่อใช้ในการสำรองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขฉุกเฉินระบบสะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ JETWAY ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าตู้สุขาสำเร็จรูป, ตู้อาบน้ำสำเร็จรูป และตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน B (Longterm Parking) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงคลังพัสดุ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานซื้อรายการพัสดุซ่อมที่จำเป็น (Recommend Spare Part)เพื่อใช้ในการสำรองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขฉุกเฉินระบบ สะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ BUKAKA ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2564
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษา Software ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม Access Control (ACS)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อรถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน และรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จ้างตกแต่งภูมิทัศน์ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อแผงกั้นถนนแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้องแสง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 มี.ค. 2564