หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
งานจ้างจัดโครงการ ตามรอยพ่อหลวงวิถีพอเพียง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
จัดจ้างเพื่อออกอากาศสปอตโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
งานจ้างก่อสร้างผนังบริเวณระหว่างสายพานรับกระเป๋า RC๔-RC๕ ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
งานปรับปรุงรั้ว Airside ลานจอด D จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
งานซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาทางเลื่อน KONE คงคลัง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561