หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (iFiMS)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 ธ.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขกเป็นโครงไม้ บุนวมมีเท้าแขน จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
จ้างปรับพื้นที่ชั่วคราวสำหรับจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างให้บริการระบบประชาสัมพันธ์ (Information Kiosk) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
งานจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
งานก่อสร้างรั้วลวดหนามหีบเพลง บริเวณช่องทาง ลานจอด 6 ด้านทิศใต้ ความยาวประมาณ 450 เมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง บริเวณทางเดินห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และถนนในเขต Airside ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตแบบไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562