หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักรอผู้โดยสารต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคปอดอักเสบ (ชั่วคราว) ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563
จ้างเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ค. 2563
งานซื้อวัคซีนVaxigripTetra SH 1 SYR 0.5 ML จำนวน 600 กล่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 3 พ.ค. 2562
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 16 ม.ค. 2562
จัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 6 ธ.ค. 2561