หน้าแรก / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562