หน้าแรก / ทะเบียนผู้ค้า ทอท. / ประกาศรับสมัครคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า
กรอบระยะเวลากระบวนการขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ในการรับสมัครผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้า
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561
ประกาศแก้ไขคำชี้แจงในการยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561
กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานโยธา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561
กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ค้าทุกกลุ่มงาน ยกเว้นกลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561