หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมตู้สถานีไฟฟ้าย่อย (Unit Substation) ในเขต Airside จำนวน 18 สถานี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นเพิ่มเติมในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 พ.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 เม.ย. 2562
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็กและเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 เม.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๒, ๓, ๔ และ North Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓๓ ชุด รวม ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ และแนวทางเดิน (Corridor) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 เม.ย. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัดค่าความฝืดชนิดพ่วงลาก (Friction Tester) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 เม.ย. 2562
ซื้อรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู แบบแค็บเปิดได้กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรน พร้อมกล้องมองภาพด้านหลังจำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 เม.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาลิฟต์ KONE คงคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 เม.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 เม.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 เม.ย. 2562