หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงข้อมูลตารางการบินเพิ่มเติมภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ธ.ค. 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถระยะยาว (Long Term Parking) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ธ.ค. 2561
จ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ธ.ค. 2561
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระขาเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Re-claim) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ธ.ค. 2561
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนบริการในเขตการบิน (Airside Service Road) บริเวณด้านหน้าอาคารคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 4 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 31 ต.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกให้บริการศูนย์รับแจ้งข้อขัดข้อง ท่าอากาศยานดอนเมือง (Helpdesk) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ธ.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ธ.ค. 2561
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ซื้อของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 พ.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 พ.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่งแะดูแลสวนหย่อม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 พ.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 พ.ย. 2561
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดักขยะอัตโนมัติขนาดความกว้างตะแกรง ๑,๔๐๐ x ๖,๕๐๐ มม. และ ๑,๘๐๐ x ๖,๕๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 พ.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 พ.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 พ.ย. 2561