หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ต.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม แบบต่อท่อประปา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ต.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และพื้นที่โดยรอบอาคารบริเวณด้านหลังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ต.ค. 2562
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ต.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า - ออก ยานพาหนะ (Vehicle Control System) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ต.ค. 2562
ชื้อรถกู้ภัยขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ต.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED ให้กับอาคารภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ต.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ต.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ต.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 23 ก.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 ก.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 26 ก.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ก.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ต.ค. 2562