หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ ๒, ๓, ๔, ๕ และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมทางขับสาย C ช่วงทางขับสาย R และทางขับสาย O ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ม.ค. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนลิฟต์อาคารรอบนอกและอาคารในเขตปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ม.ค. 2563
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง ๔ ประตู จำนวน ๗ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ม.ค. 2563
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 6 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4X4) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ม.ค. 2563
จ้างสำรวจสภาพชั้นดิน ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 20 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 ม.ค. 2563
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งแบบ STATION WAGON 5 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ม.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 1 เม.ย.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ม.ค. 2563
ราคากลาง (URL) : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 130-150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 14 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ สถานี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน ด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 ม.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ม.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ม.ค. 2563