หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถในภารกิจของส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.พ. 2562
ประกวดราคาเช่าใช้ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Kiosks) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.พ. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดผนังกระจกสูงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารสำนักงาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.พ. 2562
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณอิเล็คทรอนิคไซเรนและไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด พร้อมกล้องมองภ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ก.พ. 2562
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล [Relational Database Management System (RDBMS)] ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.พ. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ก.พ. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ก.พ. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 ม.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ม.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ก.พ. 2562