หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อรถยนต์ 5 ประตู 7 ที่นั่ง และรถบรรทุเล็ก 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 พ.ค. 2562
งานจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
รถบรรทุกเล็ก 2 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดกระบะสแตนเลสท้ายเปิดได้ 3 ด้าน พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 30 พ.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งราวจับบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 2 เส้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ซื้อรถเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งป้ายไฟตัวอักษร สถานีดับเพลิง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 22 ก.ค. 2562
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 31 ก.ค. 2562
จ้างจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ก.ค. 2562
งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย, เครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562