หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ระดับ 10 จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ECL11-670008
วันที่ทำสัญญา : 17 พ.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1309680
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ระดับ 9 จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ECL11-670006
วันที่ทำสัญญา : 17 พ.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 971988
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
ขอจ้างที่ปรึกษางานเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ : ในระยะดำเนินการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ม.ค. 2566
เลขที่สัญญา : ECH2-660013
วันที่ทำสัญญา : 18 ม.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5200000
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ม.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565