หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 ต.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๑-๖๑๐๐๒๒
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม AM ACOUSTIC-01dB AIRPORT SOLUTIONS ประกอบด้วย บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติค จำกัด และ บริษัท 01dB-Metravib
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 54,035,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 14 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๑๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,990,200.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -