หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 ส.ค. 2564
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้ดดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
เช่ารถยนตืเก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
งานก่อสร้างผนังกั้นช่องจ่ายลมแอร์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 31 ส.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 8 มิ.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้ง VOR Checkpoint จำนวน 2 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 ก.ค. 2564
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร Tranfer Baggage ณ ทสภ. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ธ.ค.67 เวลา 06.00 น.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
งานซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 1 พ.ย.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564