หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพรมลาดพระบาท ประจำอาคารห้องรับรองพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ส.ค. 2564
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้ดดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เช่ารถยนตืเก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการกำจัด ปลวก หนู ยุงและแมลงต่างๆ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานก่อสร้างผนังกั้นช่องจ่ายลมแอร์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (FIDS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (FIDS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (FIDS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (FIDS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.