ดูทั้งหมด
ซื้อชุดนำบรรยายแบบไร้สาย (Wireless Guide System) จำนวน ๑ ชุด
Display Date : 20 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมสายเมนไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับอาคารสูบน้ำผิวดินที่สถานีบำบัดน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ติดตั้งเหนือน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบกราวด์ Field Substation ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน