ดูทั้งหมด
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 130-150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 25 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย PS-01 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและชุดควบคุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 27 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 27 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างทำถังสแตนเลสสำหรับใส่ของเหลว จำนวน 20 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 27 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
Display Date : 12 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 13 มี.ค. 2563
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 26 ก.พ. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 มี.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.พ. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 30 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ม.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 30 ม.ค. 2563
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน